Säästa keskkonda väljas ja sees.

Korista ultrapuhtaks tavalise veega.

Tulevikus pakub sulle puhastamisel abi OrboTech-i koristuskontseptsioon Ultra H2O. Ultra H2O puhul on puhastusvahendid üleliigsed, kuna selle abil toodetakse tavalisest kraaniveest ülipuhast vett. Filtrisüsteem vähendab probleeme varude tekkimisega, transpordiga ja jäätmehaldusega, muutes ühtlasi koristustulemuse paremaks ja keskkonnasäästlikumaks.

Ultra H2O puhastab kõik sisepinnad säästlikult ja tõhusalt, seejuures täiesti kemikaalivabalt.

Uus koristuskontseptsioon kasutab ainult tavalist kraanivett, mis muudab koristamise ülekaalukalt ökonoomseks ja vähendab taasmäärdumist, kuna see vesi ei jäta mingeid mustust ligitõmbavaid jääkprodukte. Meetod parandab koristustulemust ning suurem jätkusuutlikkus tugevdab töö usaldusväärsust – see omandab koristus- ja puhastusteeninduse valdkonnas üha kasvavat tähendust.

Meetod töötab järgmiselt:

Koristuskontseptsioon on üles ehitatud ultrapuhta vee ainulaadsetele kvaliteetidele. On nimelt suur vahe puhta vee ja ultrapuhta vee vahel. Kraanist või külmaveeallikast saadavas vees leidub lupja, kloori, soolasid, mineraale, raskmetalle ja muid ühendeid. Deioniseerimise ja filtreerimise kaudu eraldab Ultra H2O ained ja hakkab kohe tootma 100% ultrapuhast vett. Puhastusprotsess muudab vee omadusi nii, et veest saab ”näljane tasakaaluhäiretega vesi”, mis asub suure isuga mustuse kallale. See ultrapuhas vesi lahustab ja absorbeerib mustust, et omaenda tasakaalu taastada.


Ultra H2O näol saavutad:

  • Ülekaaluka koristusökonoomsuse. 
  • Puhastuskemikaalide drastilise vähenemise. 
  • Parema koristustulemuse koos vähenenud taasmäärdumisega.
  • Lihtsustatud koristusrutiinid ja koristusjuhendid.
  • Allergiaprobleemi vähenemise.
  • Varude kogumise, transpordi- ja jäätmehaldusprobleemide vähenemise. 
  • Väga usaldusväärse jätkusuutlikkuse.